VOL001蕾丝高叉连体内衣配黑丝网袜的极品猫女郎40P萌琪琪猫萌榜

VOL001蕾丝高叉连体内衣配黑丝网袜的极品猫女郎40P萌琪琪猫萌榜

又安可执一说,而谓尽括无遗。夫轻者不妨少谬,重者难以略瘥。

按癫狂一证,名异而源同。分解愈多,源头即失。

多烦渴饮冷,二便不利,口臭气粗,红肿痛甚。其人多闭目妄言,四肢无力,倦卧畏寒,身重汗出,即有欲饮冷水一二口者,其人无神,定当以回阳为准,切不可以为饮冷,而即以凉药投之,则害人多矣。

明是甘咸养阴之法,必是肺热无疑。 夫阳动阴静,动而在下者,足也。

 因阳虚而致者,由下焦阳微,阴寒阻截膀胱之路,阻微无力,不能化之,故小便不利。阴居其二,阳居其一,夫妇交媾,生男育女,《易》云:乾道成男,禀父之阳精也。

 又尚有鼻血一证,有由火旺而逼出,定有火形可征,如口渴饮冷,大小便不利之类。有以富贵而贫贱,或深情而挂牵,戚戚于心,心病焉能心药,此得失之情为害也。

Leave a Reply