No3487嫩模佘贝拉bella西双版纳旅拍黑色典雅真空连衣裙完美诱惑写真71P佘贝拉秀人网

No3487嫩模佘贝拉bella西双版纳旅拍黑色典雅真空连衣裙完美诱惑写真71P佘贝拉秀人网

喘咳脓血者,肺痈也;大便有脓自脐出者,肚痈也;忍冬藤甘草节煮酒妙。以观万物热极而出液,明可知矣。

呕不止,因吃水多,手足冷,以黄连香薷散吞之消暑丸。并用姜汁,和水调贴。

凡人禀气各有盛衰,宿病各有寒热。守真深明《素问》造化阴阳之理,比尝语予曰∶伤寒谓之大病者,死生在六、七日之间。

又待其碎骨出尽方愈。凡骨破打断,或筋断有破处,用风流散填涂。

又经验方法∶用杏仁不拘多少,去其皮尖,又以马蔺根一处同研细,先以葱煎汤洗之,然后再以此药敷之,或单以杏仁一味,去皮尖用之亦可。此亦下之早而热结心胸也。

用针取黄不用铁针,只用金、银、铜针者,初发急服追疔夺命汤,即能内消立效,以服飞龙夺命丹亦可,后服化毒消毒托里散。凡燥热烦渴者,肠胃易为怫郁,常以退热、开结、散水、润燥之药调之,免致燥热太甚,则怫郁以成留饮。

Leave a Reply