8x福利精品第一福利视频导航

8x福利精品第一福利视频导航

小肠属丙火,与心为表里,小肠不足,则气通于心。 冲任之脉,不荣口唇,故须不生焉。

人之初生,先从肾始。生地熟地天冬麦冬石斛茵陈黄芩枳壳枇杷叶甘草等分治胃虚发热,兼有血症者则可。

 即此六者之中,复有大相悬绝之要,则人多不能识也。若阴虚夹湿火之体,盒饭去大黄,加天冬、丹参、川萆石菖蒲乌药益智仁等分甘草梢减半凡淋症,皆由于湿热,小便频数,其为肾虚夹热可知,但当于滋肾中加清利之药。

 夏令火王,犹为可支,草干而死,阳尽时也。凡此婉婉之类者,皆所以表土形之象也。

病有真假,不知逆从则及于祸矣。自漏谷上行,交出厥阴之前,即地机、阴陵泉也。

 欲吐不得,欲泻不得,阴阳颠倒,气闭血凝,症极危险,故不可进药饵谷食。枢少阳居三阳表里之间,如枢之运而持其出入之机,故曰“枢持”。

Leave a Reply